معرفی حلقه علمی باقرالعلوم

این حلقه یک جمع دانشگاهی است که به مطالعه کسب و کار و کارآفرینی از منظر اندیشه دینی می پردازد. مباحث مطرح شده در این جلسات طبق نظرات شرکت کنندگان معطوف به سوال های زیر خواهد بود، البته این لیست باز است:

  • دین چه رابطه‏ ای با کارآفرینی می تواند داشته باشد و رفتارهای دینی را با کارآفرینی چگونه جمع کنیم؟
  • به مصادیق بپردازیم یا عمیق کار کنیم؟
  • از این جلسه به چه چیزی می خواهیم برسیم؟ آیا در کنار هم قرار دادن علم و دین صحیح است؟
  • آیا نباید برای تسریع در کار و کیفیت بخشیدن به آن، فعالیت جلسه را در قالب الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت دید؟
  • آیا نباید به مفاهیمی که کارآفرینی غربی از آن نشات گرفته توجه کرد؟
  • نقش معرفت نفس در زندگی ارزشی و کارآفرینی چیست؟ ارتباط معرفت نفس و کارآفرینی و شاکله چگونه است؟

 

این جلسات خروجی هایی مانند پایان نامه(توکل، برکت) و مقالات علمی(شاکله، خوشبینی) را نیز علاوه بر مباحثات به دنبال داشته اند.
جلسات به صورت تعاملی بوده و بسته به آمادگی مطالبی از احکام کسب و کار، اخبار علم و فناوری و احادیث و روایات بررسی می شوند، البته بیشتر زمان هر جلسه معمولا به ارایه مطالبی در مورد یک یا دو موضوع تخصصی و بحث در مورد آن می گذرد، موضوعات مطروحه در صفحه ای جداگانه به ترتیب زمانی ارایه شده است.

زمان: روزهای سه شنبه از ساعت 8 تا 10
مکان: اتاق شورای دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران