معرفت نفس

پرینت
نوشته شده توسط مدیر وب سایت بازدید: 809

بخش ثابت جلسات به شناخت نفس از دیدگاه دینی و فلسفی و منزل های عرفان و سلوک نفس اختصاص دارد که توسط جناب آقای دکتر حجازی از کتب زیر بیان می شود:

كتاب عيون مسايل نفس علامه حسن زاده املي

 شرح منازل السائرين خواجه عبدالله انصاري