فطرت 3

پرینت
نوشته شده توسط مدیر وب سایت بازدید: 727

این جلسه در تاریخ 16 تیر 1394 برگزار شده است و در آن جناب آقای دکتر حجازی به ادامه مباحث فطرت پرداختند، منبع اصلی این جلسه کتاب شذرات المعارف آیت الله شاه ابادی بود که در بخش ششم به فطرت پرداخته شده است. این کتاب جهت دانلود در این آدرس قرار دارد. در این کتاب مطالب مناسبی در جهت مد کسب و کار اسلامی نیز آورده شده و به نوعی مبانی اجتماعی حکومت اسلامی را در بر دارد.

در زمینه کمال انسان روایتی وجود دارد که خداوند اسمائی دارد که در لفظ نمی آید و فقط نمود عینی دارند و در حدیثی از معصوم است که نحن اسماءالحسنی، معصومین تجلی واقعی برخی اسامی الهی هستند.

در ادامه مباحث فطرت گفته شده که در فلسفه دو نوع جعل هست: جعل مرکب (تالیفی و افزودن صفاتی به موجود) و بسیط که خود به دو بخش جعل بالاصاله و بالتبع (مثل قرار گرفتن جوهر در کاغذ که بالتبع صورت حروف را شکل می دهد ولی اصالت با جوهر و وجود است و نه ماهیت و شکل). در آیه فطرت در حقیقت لوازم وجود انسان آورده شده اند، هر وجودی لوازمی دارد که اگر درک کننده نبادش به لوازم آن طبیعت و اگر مانند انسان درک کننده (مدرک) باشد به لوازم آن فطرت گویند، از این جهت فرشتگان و حتی خداوند نیز فطرت دارند (فطرت الله ...)

انسان به چهار چیز مفطور (دارای فطرت) است: حس، خیال، عقل و عشق. لازمه ی عشق معرفت است و کمال چراکه انسان به دنبال کمال و زیبایی است. عشق از لوازم وجود انسان است. عقل با مفهوم سازی و ایجاد نوعی ظلمت در علم حضوری نفس انسان را از کمال مطلق و عشق واقعی گمراه می کند عشق منفک از وجود انسان نیست و فطری بوده و در مواردی پیدا می شود و هرگز ایجاد نمی گردد. مثل اینکه گفت می شود دست خیس است، بعد پرسیده می شود چرا خیس است؟ گفته می شود آب بر او خورده است و دیگر سوالی نمی شود چونکه خیسی و آب از هم منفک نمی شوند. به همین علت عشق احکامی که صادر می کند متبع و ممضا (امضا شده) است و به همین دلیل در آیه فطرت می گوید که ذلک الدین القیم. معجب، خودپسند و مستبد، خودرای، آزادی طلب و ... ناشی از غلط یافتن فطرت عشق و خودبینی انسان به جای حق بینی اوست. عشق و عاشق و معشوق در ابتدای پیدایش خود نفس است و حجاب وجود دارد. حنیف بودن انسان یعنی گذر از خود و رسیدن به خدا.

فطرت الله التی فطر الناس علیها: فطرت منصوب و مفعول فعل محذوفی مانند الزم (بدان و بگیر) است.

در روایتی مراتب علم بدین شرح آمده است: انصات (سکوت و شنیدن مطلب)، استماع (شنیدن با دقت)، فهم و انتشار.

علوم در ابتدا در فطرت هستند (مثل مبانی علوم تصوریه و تصدیقیه و اصول فلسفه) و عقل از آن مفهوم سازی می کند. فطرت در حقیقت به کمک عقل در تعبد را باز می کند و وقتی انسان درمی یابد که کامل نیست دنبال کمال می رود. در مورد فطرت گفته شده لا تراه الابصار ولکن تراه القلوب!

 

فطرت 2

پرینت
نوشته شده توسط مدیر وب سایت بازدید: 701

این جلسه در تاریخ 9 تیر 1394 برگزار شده است و در آن جناب آقای دکتر حجازی به ادامه مباحث فطرت پرداختند، بیشتر مباحثات در این جلسه در زمینه افتراق جمسانیه الحدوث و روحانیه البقا و روحانیه الحدوث و روحانیه البقا بودن نفس می باشد.

دیدگاه روحانیه الحدوث در گفتار افلاطون نیز مشهود است و در کتاب هرمتیکا (نظرات هرمس یا ادریس پیامبر) گفته شده: دیدم ارواح را که در هنگام اتصال به جسم مقاومت می کردند. البته روایات مختلفی هم در این باره آمده است و البته آن ها تفاسیری غیر از روحانیه الحدوث بودن نفس دارند. در این آیات عمدتا منظور از نفس، یک نفس واحد برای همه است و گفته شده:

 متحد بودیم با شاه وجود..............نقش غیریت به کلی محو بود

دیدگاه جسمانیه الحدوث نظر ملاصدرا بوده و متضمن حرکت جوهری می باشد. حرکت بر دو نوع حرکت عرضی و طولی می باشد:

- حرکت عرضی یا کون و فسادی و یا خلع و لبسی ناظر بر بودن و نبودن است.

- حرکت طولی یا جوهری یا لبس فوق لبس به معنای تغییر ماهیت، آنطور که گفته شده مرج البحرین یلتقیان، بینهما برزخ لا یبقیان، مانند آنکه دریای پروتون و الکترون که خود از کوارک ایجاد شده اند به اتم، مولکول، جسم، دی ان ای و گیاه و حیوان و در نهایت انسان می انجامند.

بنابر این دیدگاه در رحم مادر انسان دارای عقل بالقوه انسانی و هیولانی است و در حقیقت انسان فطرت دارد ولی به آن خودآگاه نیست بر خلاف نظر کانت که مقولات 12 گانه ای را در ذهن اولیه انسان تصور می کند. در دیدگاه فطرت گرا با تغییر انسان فطرت عوض نمی شود بلکه آگاهی انسان نسبت به آن بالا می رود و در نهایت در مقام لایقفی انسان به تمام آن دانش می یابد.

فطرت 1

پرینت
نوشته شده توسط مدیر وب سایت بازدید: 763

در دعای عرفه می خوانیم که "دانستم که هدف تو از بوجود آوردن من آنست که تو را در هر چیز ببینم"، این موضوع به شناخت آیه ای اشاره دارد، آیه چیزی است که خود اصالت معنایی ندارد و معنا و دلالت آن اصل است.

سلسله جدیدی از جلسات با تکیه بر مباحث معرفت نفس و با توجه به اهمیت و ارتباط موضوع با دغدغه های مخاطبان حول موضوع فطرت از این جلسه آغاز گردید. منبع مورد استفاده در این جلسات کتاب الانسان و الفطره از سلسله کتب رشحات البحار اثر آیت الله شاه آبادی است که آیه 30 سوره روم موسوم به آیه فطرت مطلع آن است.

در سوره روم آیات 17 به بعد اشاره به مرور آیا الهی است و مودت، ازدواج، انتشار انسان در زمین و ... موضوعات آیات را تشکیل می دهند.

سوره روم، آیه 30، آیه ی فطرت

منظور از وجه در این آیه می تواند وجه ظاهری (بدن و جسم) یا وجه باطنی (نفس) باشد که خود به هفت مرتبه تقسیم می گردد: حس، عقل، قلب، روح، سر، خفی، اخفی

فطرت به معنای اولیه شکافتن بوده و در معنای مصطلح به ایجاد و خلقت اشاره دارد و گفته شده چون لازمه خلقت شکافتن پرده عدم است به معنای دوم استفاده می شود (آیت الله خمینی و مکارم شیرازی)

فطرت بر وزن فعله بوده و دلالت بر کیفیت و لوازم ایجاد فعل دارد و به نوعی بیانگر هویت نفس انسان است به صورتی که نفس بدون فطرت قابل تصور نیست و صفاتی هستند که به جعل بسیط بر انسان سرشته شده اند و نه جعل تالیفی، جعل تالیفی آنست که پس از ایجاد شیء بر او سرشته می شود و جعل بسیط یعنی صفاتی که وجودشان عین وجود شیء می باشد.

فطریات عبارتند از مسایلی از جمله: خودآگاهی و خودبینی، حب ذات، میل به بقای ابدی، میل به نفوذ اراده، راحت طلبی، فطرت کاشف وجدانیات و باید ونباید های اولیه، میل به کمال و میل به آزادی. خصوصیت اصلی این موارد در آنست که همه به صورت ذاتی از آن بهره مند هستند و تغییر در آن ها راه ندارد، این موارد حضوری و وجدانی بوده و خطا در آن ها راه ندارد و وهم و خیال برای ادارک آن ها لازم نیست.

فطرت اجتماعی بودن انسان نیز توسط آقای شاه آبادی مورد قبول قرار گرفته ولی برخی علما آن را برای بقا لازم دانسته اند و نه یک گرایش اصیل فطری.

در این کتاب برای بحث فطرت چند اصل قابل استخراج می باشد:

1-نفس جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء است و ابتدا جسم بوجود می آید و در مرحله بعدی نفس روحانی به آن دمیده و بوجود می آید و با هم پیوسته و عجین هستند.

2-نفس موجودی دو بعدی است، بعد جسمانی و ناسوتی و ملکی (منسوب به طبیعت) و بعد غیر مادی و ملکوتی، جسم مانند مادر و ملکوت مانند پدر نفس است.

3-نفس در ابتدا با مادر طبیعت همراه است و از پدر غافل است و به قول حافظ یاد پدر نمی کنند این پسران ناخلف

4-بعد مادی بستر حرکت و تکامل نفس است ولی کارکردن فقط برای تن مانند بردگی برای بیگانه و بی معناست.

5-ادای حق مادر طبیعت توسط فرزند آنست که طبیعت را مهد تکامل برای سیر در عالم ماورا ببیند.

6-بیدار کردن فطرت اولین گام حرکت تکاملی است و فطرت راه بلد تکامل نفس در کلیات است و در جزئیات نیز راه توسط اولیای الهی نشان داده می شود.

مدل کسب و کار اسلامی 1

پرینت
نوشته شده توسط مدیر وب سایت بازدید: 721

در این جلسه بنا شد تا با مدل زیر و از پایین به بالا مدل کسب و کار اسلامی و ارزشی در حلقه شکل گیرد، در مرحله اول فقط کار پژوهشی و ارایه محتوا و بحث در حلقه علمی باقرالعلوم هدف این سلسله فعالیت ها می باشد. در زیر موضوعات و افرادی که برای بررسی مفاهیم کسب و کار اسلامی در موضوعات ابراز تمایل کرده اند لیست شده اند:

منابع انسانی و آموزش: آقای حسین خانی و آقای ساکی

تامین و خرید: آقای ساکی

مالی و حسابداری: آقای هاشمی نکو و آقای رونقی

تولید: خانم قربانی پور

بازاریابی و فروش و ارتباط با مشتری: آقای دکتر حجازی و آقای هاشمی نکو

مدیریت: آقای دکتر حجازی و آقای ساکی

نوآوری و تحقیق و توسعه: آقای برادران و آقای رونقی

آشتی با خدا از طریق آشتی با خود راستین

پرینت
نوشته شده توسط مدیر وب سایت بازدید: 827

یک فصل از این کتاب در هر جلسه در حلقه علمی باقرالعلوم مورد مطالعه و بحث گروهی قرار می گیرد.

برای دانلود فایل پی دی اف کلیک کنید