کارآفرینی در اندیشه اقتصادی شهید صدر

پرینت
نوشته شده توسط مدیر وب سایت بازدید: 661

این مطلب از تاریخ 16 دیماه 1393 توسط آقای محمد صادق برادران ارایه شده است.

جهت دریافت فایل ارایه کلیک کنید.