معنویت در تامین مالی کارآفرینی

پرینت
نوشته شده توسط مدیر وب سایت بازدید: 664

این مطلب بر اساس مقاله ای از سرکار خانم نسترن افشم و آقای سید علیرضا هاشمی نکو در تاریخ 7 بهمن 1393 ارایه شده است.

جهت دریافت فایل ارایه کلیک کنید.