تصویر سازی و حرکت جوهری

پرینت
نوشته شده توسط مدیر وب سایت بازدید: 620

تصویر سازی خیال و حرکت نفس و تحرک بدن

در ابتدای جلسه که مطالب آن توسط دکتر حجازی در تاریخ 7 بهمن 1393 ارایه شد با قرائت سوره حمد بعنوان مطلع جلسه بحث شافیه بودن (شفا دهندگی) سوره طرح شد.

تصویر سازی بر اساس شاکله عقلی و شاکله قلبی در قوه مخیله انجا می شود و با ایجاد شوق به اراده انجام کار می انجامد، اراده با مداخله شاکله طبعی (مزاج) و حالات جسمی می تواند به رفتار در بدن منجر شود. شاکله در حقیقت عادات مستحکم شده و ملکه نفس است و مطابق نفس مراتبی دارد، عادات نیز نمونه مستحکم شده از رفتار تکراری فرد می باشند.

تصویر سازی در قوه خیال همچنین باعث خیالپردازی در مورد هدف انسان و تدقیق و تغییر خیال در هر لحظه با توجه به مسیر طی شده برای رسیدن به اهداف می گردد. این دانستن و دقیق تر کردن اهداف به منزله حرکت جوهری نفس را بالا می برند و رشد می دهند.