شاکله

پرینت
نوشته شده توسط مدیر وب سایت بازدید: 537

در این جلسه در مورد شاکله صحبت شد و جناب دکتر حجازی مطالب زیر را در تاریخ 27 آذر 1393 ارایه نمودند.

ادامه مطلب: شاکله

رساله حقوق امام سجاد (ع)

پرینت
نوشته شده توسط مدیر وب سایت بازدید: 572

این مطلب در تاریخ 6 آبان 1393 توسط سید علیرضا هاشمی نکو در حلقه ارایه شده است و به معرفی رساله حقوق حضرت سجاد (ع) و همچنین استخراج حقوق مرتبط با کسب و کار، راهبری شرکتی و تامین مالی از آن می پردازد.

فایل تلخیص شده از رساله امام سجاد

فایل ارایه شده

مباحث فکری و معرفت نفس

پرینت
نوشته شده توسط مدیر وب سایت بازدید: 558

جلسه 15 مهر 93 -  این جلسه، با طرح پرسش " آیا مباحث فکری  در معرفت نفس کفایت می کند؟" توسط دکتر حجازی به مرور مباحث پیشین پرداخت:

ادامه مطلب: مباحث فکری و معرفت نفس

علم نفس

پرینت
نوشته شده توسط مدیر وب سایت بازدید: 563

جلسه 22 مهر 93 - عین (18) علم نفس به ذات، قوا و افعالش

ادامه مطلب: علم نفس

نقش دل در مدیریت

پرینت
نوشته شده توسط مدیر وب سایت بازدید: 518

این مطلب در تاریخ 15 مهر 1393 توسط جناب آقای رحیمی پور ارایه شد.

در این ارایه با توجه به مدیریت ژاپنی مطالبی در مورد خصایص مدیر موفق بیان گردید.

جهت دریافت فایل ارایه کلیک کنید.