مرور مباحث گذشته

پرینت
نوشته شده توسط مدیر وب سایت بازدید: 959

جلسه 8 مهر 93 - در این جلسه با حضور دکتر حجازی، به مرور مباحث پیشین پرداخته شد:

ادامه مطلب: مرور مباحث گذشته

مدل رفتاری فرد کارآفرین

پرینت
نوشته شده توسط مدیر وب سایت بازدید: 523

جلسه 1 مهر 93 - ارایه شده توسط دکتر حجازی

شناخت مدل رفتاری فرد کارآفرین چگونه ممکن است؟ در این جلسه با ذکر یک حدیث سعی شد تا ارتباط مباحث معرفت نفس با بحث های عملکردی تشریح شود

ادامه مطلب: مدل رفتاری فرد کارآفرین

نفس ادراک کننده

پرینت
نوشته شده توسط مدیر وب سایت بازدید: 549

جلسه 4 شهریور 93 – ارایه شده توسط دکتر حجازی

عین : نفس، ادراک کننده است.

سؤالی که مطرح می شود این است که نفس با چه قوه ای خود را ادراک می کند؟

در پاسخ باید گفت، نفس خود را به ذات خود ادراک می کند. (ذات خودش را به نور می یابد.) حال، نور چیست؟

ادامه مطلب: نفس ادراک کننده

چرا ملت ها شکست می خورند؟

پرینت
نوشته شده توسط مدیر وب سایت بازدید: 522

این مطلب یک تحلیل ستراتژیک تاریخ از علل قوت و ضعف ملل است که توسط آقای رحیمی پور ارایه شده است.

دریافت فایل ارایه

تحلیل رفتار متقابل

پرینت
نوشته شده توسط مدیر وب سایت بازدید: 615

این مبحث توسط خانم افشم در تاریخ 4 شهریور 1393 ارایه شده است.

وظیفه تحلیل رفتار متقابل این است که روابط انسانی را به سمت آرامش و رابطه بهتر هدایت کند، در این اسلایدها به معرفی این مکتب و روش پرداخته شده است و کودک، والد و بالغ معرفی شده اند.

اسلایدها را می توان از اینجا دریافت کرد.