قوا و وحدت نفس

پرینت
نوشته شده توسط مدیر وب سایت بازدید: 611

این مبحث در تاریخ 28 مرداد 1393 توسط دکتر حجازی ارایه شد.

در این بخش به ذکر مقدمه ای از جلسات قبلی در مورد نفس و تشریح قوای نفس و همچنین برشمردن دانش های بالاذات و به واسطه ی قوای نفسانی پرداخته شد.

ادامه مطلب: قوا و وحدت نفس

سرمایه معنوی و کارآفرینی در قرآن

پرینت
نوشته شده توسط مدیر وب سایت بازدید: 749

این موضوع در جلسه 28 مرداد 1393 توسط خانم حسن پور ارایه شد. در این ارایه سرمایه معنوی بعنوان پیوند دهنده سرمایه های فکری در فرآیند کارآفرینی معرفی شد.

فایل ارایه را از اینجا دریافت کنید.

شناخت شخصیت

پرینت
نوشته شده توسط مدیر وب سایت بازدید: 606

ارایه شده در 14 مرداد 1393 توسط خانم مریم محمد خواه

این ارایه در ابتدا به معرفی مختصری از "کار گوستاو یونگ" ،روان شناس شهیر پرداخته شده است. وی بنیان گذار روان شناسی تحلیلی می باشد. در ادامه، روش MBTI -یک روش دارای استاندارد بین المللی- برای شناخت شخصیت معرفی گردیده است.  این روش مبتی بر نظریات یونگ شکل گرفته است. ابزار MBTI به مردم کمک می کند تا خود آگاهی Self-Awareness و دیگر آگاهی  Other-Awareness را در درونشان رشد دهند.

ادامه مطلب: شناخت شخصیت

قوای نفس و قوس صعود و نزول

پرینت
نوشته شده توسط مدیر وب سایت بازدید: 639

جلسه 21 مرداد 93 - ارایه شده توسط دکتر حجازی

امکان اشرف/شریف تر (قوس نزول)

اگر امکان داشته باشد، موجود شریف تری هستی یابد، همان موجود هستی می یابد. زیرا هستی دارای مراتب می باشد و این امر در تمام مراتب پایدار است.

ادامه مطلب: قوای نفس و قوس صعود و نزول

تعادل در مزاج و روح

پرینت
نوشته شده توسط مدیر وب سایت بازدید: 587

جلسه 14 مرداد  93 - ارایه شده توسط دکتر حجازی

اشیاء از چهار عنصر پایه ای باد، خاک، آتش و آب ساخته شده اند. هر یک از این عناصر طبعی دارند. طبع باد=سرد، خاک=خشک، آتش=گرم و آب= تر، می باشد. که از ترکیب این عناصر مزاج شکل می گیرد. (بلغم، صفرا، سودا و دم) و مزاج معتدل بستر کامل تری است برای داشتن روح و نفسی کامل تر.

ادامه مطلب: تعادل در مزاج و روح