الگوی توسعه اقتصادی

پرینت
نوشته شده توسط مدیر وب سایت بازدید: 643

این مطلب توسط آقای محسن ساکی در 31 تیر 1393 ارایه شده است.

در این ارایه مدل پیشرفت اقتصادی برخی کشورهای سرمایه داری، و رژیم نحس و نجس اسرائیل بررسی شده و بر اساس آن اقتصاد کشور عزیزمان عارضه یابی می گردد.

ادامه مطلب: الگوی توسعه اقتصادی

روح بخاری و نفس

پرینت
نوشته شده توسط مدیر وب سایت بازدید: 636

این مطالب در 31 تیر 1393 توسط دکتر حجازی ارایه شده است.

حضرت فاطمه (س) حقیقت شب قدر است و قرآنی که در شب قدر نازل شده صورت کتبی انسان کامل می باشد. البته مطالبی ممکن است مطرح شود و مطرح کننده خود به حقیقت تام آن دست نیافته باشد، آنطور که گفته شده چه بسا حامل فقهی که مسایل را به فقیه تر از خود منتقل کند.

دریافت فایل معرفت نفس تا اینجا

دریافت فایل سلوک تا اینجا

عین یازدهم در باب روح بخاری و روح انسانیست، روح بخاری همان روح حار غریزی است که آلت نفسانیه برای تصرف در بدن است و گفته شده از اخلاط رابعه(خون، صفرا، بلغم و سودا) تشکیل شده و لطیف تر از هواست.

ادامه مطلب: روح بخاری و نفس

تکون نفس و سلوک(یقظه)

پرینت
نوشته شده توسط مدیر وب سایت بازدید: 622

جلسه 18 تیر 1393 – ارایه شده توسط دکتر حجازی در مورد تکون و ایجاد جوهر نفس و اولین مرحله از مراحل سلوک تحت عنوان یقظه و بیدار شدن و روشن شدن نفس

ادامه مطلب: تکون نفس و سلوک(یقظه)

تامین مالی اسلامی

پرینت
نوشته شده توسط مدیر وب سایت بازدید: 596

تاریخ جلسه: بیست و چهارم تیر 1393
ارایه دهنده: سید علیرضا هاشمی نکو
در ادامه مباحث کسب و کار اسلامی در این جلسه مدل اسلامی کسب و کار و تعاریف ربا و غرر و برخی احکام مربوط به محرمات کسب و کار یادآوری شده و ضمن تعریف پرکاربردترین ابزارهای مالی اسلامی در تامین مالی (صکوک سلف، مرابحه، استصناع، مشارکت، مضاربه) نحوه استفاده از آن ها در تامین مالی کسب و کار و برخی پیشنهاد های پژوهشی و عملیاتی در مورد آن ها ارایه شد.
دانلود فایل ارایه شده

کسب و کار و تامین مالی اسلامی

پرینت
نوشته شده توسط مدیر وب سایت بازدید: 842

تاریخ جلسه: هفدهم تیر 1393

ارایه دهنده: سید علیرضا هاشمی نکو

کسب و کار اسلامی یکی از متعادل ترین و همه جانبه ترین مدل های کسب و کار را ارایه می دهد که می تواند در شرایط فعلی بسیار برای اقتصاد در سطح ملی و بین المللی مورد استفاده باشد، در این ارایه اصول و قواعد آن به همراه مسایل غرر، ربا، قرض و ابزارهای مالی اسلامی بررسی می شوند. در انتها ایده هایی برای تحقیقات و اجرای کسب و کار های جدید در این حوزه آورده شده است.

فایل ارایه را می توانید از اینجا دانلود کنید.