تأثر نفس و بدن و عرفان عملی

پرینت
نوشته شده توسط مدیر وب سایت بازدید: 593

جلسه 11 تیر 93

در این جلسه دکتر حجازی در مورد تاثیر و تاثر نفس و بدن از یکدیگر مباحثی از عیون ارایه فرموده و مقدمات عرفان عملی و سلوک را بیان کردند.

ادامه مطلب: تأثر نفس و بدن و عرفان عملی

دانندگی و برازندگی

پرینت
نوشته شده توسط مدیر وب سایت بازدید: 648

تاریخ جلسه: نوزدهم فروردین 1393

ارایه دهنده: سید علیرضا هاشمی نکو

در این ارایه حکمت 147 نهج البلاغه در مورد علم، عالم و خصوصیات و طبقه بندی آن ها ارایه شده است، سعی شده تا با استفاده از کلام حضرت علی (ع) و برخی پیش زمینه های روانشناسی و اقتصادی نظریات و سنخ شناسی راجع به علم و عالم ارایه شود.

فایل ارایه را می توانید از اینجا دانلود کنید.

مروری بر اندیشه ابن خلدون

پرینت
نوشته شده توسط مدیر وب سایت بازدید: 645

تاریخ جلسه: پانزدهم بهمن 1392

ارایه دهنده: سید علیرضا هاشمی نکو

ابن خلدون بعنوان پدر علم جامعه شناسی شناخته می شود، این متفکر اسلامی علم عمران را بعنوان رشته ای متشکل از انواع علوم انسانی خلق کرده و در این جلسه آرا و عقاید او با رویکرد اقتصادی بررسی شده است، مطالب این جلسه بر اساس کتاب مقدمه ابن خلدون تنظیم شده و کمک می کند ریشه های اصلی اقتصاد اسلامی را شناخته و دانشجویان کارآفرینی با اعتماد به نفس بیشتری به پیشینه اقتصادی خود بنگرند.

فایل ارایه را می توانید از اینجا دانلود کنید.