تصویر سازی و حرکت جوهری

پرینت
نوشته شده توسط مدیر وب سایت بازدید: 620

تصویر سازی خیال و حرکت نفس و تحرک بدن

در ابتدای جلسه که مطالب آن توسط دکتر حجازی در تاریخ 7 بهمن 1393 ارایه شد با قرائت سوره حمد بعنوان مطلع جلسه بحث شافیه بودن (شفا دهندگی) سوره طرح شد.

تصویر سازی بر اساس شاکله عقلی و شاکله قلبی در قوه مخیله انجا می شود و با ایجاد شوق به اراده انجام کار می انجامد، اراده با مداخله شاکله طبعی (مزاج) و حالات جسمی می تواند به رفتار در بدن منجر شود. شاکله در حقیقت عادات مستحکم شده و ملکه نفس است و مطابق نفس مراتبی دارد، عادات نیز نمونه مستحکم شده از رفتار تکراری فرد می باشند.

تصویر سازی در قوه خیال همچنین باعث خیالپردازی در مورد هدف انسان و تدقیق و تغییر خیال در هر لحظه با توجه به مسیر طی شده برای رسیدن به اهداف می گردد. این دانستن و دقیق تر کردن اهداف به منزله حرکت جوهری نفس را بالا می برند و رشد می دهند.

معنویت در تامین مالی کارآفرینی

پرینت
نوشته شده توسط مدیر وب سایت بازدید: 664

این مطلب بر اساس مقاله ای از سرکار خانم نسترن افشم و آقای سید علیرضا هاشمی نکو در تاریخ 7 بهمن 1393 ارایه شده است.

جهت دریافت فایل ارایه کلیک کنید.

 

وهم و تصور

پرینت
نوشته شده توسط مدیر وب سایت بازدید: 898

جلسه 18 آذر 93 - توسط جناب آقای دکتر حجازی در مورد قوه وهمیه و مصوره ارایه شده است.

ادامه مطلب: وهم و تصور

کارآفرینی در اندیشه اقتصادی شهید صدر

پرینت
نوشته شده توسط مدیر وب سایت بازدید: 661

این مطلب از تاریخ 16 دیماه 1393 توسط آقای محمد صادق برادران ارایه شده است.

جهت دریافت فایل ارایه کلیک کنید.

استدراج

پرینت
نوشته شده توسط مدیر وب سایت بازدید: 721

این مبحث توسط سرکار خانم نسترن افشم در 18 آذر 1393 ارایه شده است. داستان استدراج، حکایت همان انسان سرگشته و گمشده در بیابانی دور است که به امید آب، در پی هر سرابی میدود، ولی هر بارنومیدانه باز میگردد و سرابی دیگر را مقصد خویش قرار میدهد.
برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.