جلسات گذشته

پرینت
نوشته شده توسط مدیر وب سایت بازدید: 2072
 

تاریخ

موضوعات ارائه شده

جلسه اول

اول آذرماه 1390

هم اندیشی پیرامون هدف جلسه و رابطه کارآفرینی و اندیشه دینی

اهم مطالب مطرح شده پیرامون شیوه جلسه (بحث گروهی):

دین چه رابطهای با کارآفرینی می تواند داشته باشد؟ رفتارهای دینی را با کارآفرینی چگونه جمع کنیم؟ به مصادیق بپردازیم یا عمیق کار کنیم؟ از این جلسه به چه چیزی می خواهیم برسیم؟ آیا در کنار هم قرار دادن علم و دین صحیح است؟ آیا کارآفرینی را می توان وارد مبحث دین و اسلام کرد؟ یا عرصه و حوزه فعالیت این دو از هم متفاوت است؟ برای پیشبرد جلسه نمی توان از ایجاد کنفرانس، تهیه مقاله و نشریه و ... استفاده کرد؟

جلسه دوم

هشتم آذرماه 1390

قرآن و احكام، آقاي وحدتكار

بيان پيشنهادات حاضرين براي تكميل رويكرد جلسه (تبادل نظر گروهی):

آیا نباید برای تسریع در کار و کیفیت بخشیدن به آن، فعالیت جلسه را در قالب الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت دید؟ و رسالت این جلسه را به عنوان کارگروه کارآفرینی این الگو تعریف نمود؟ آیا نباید به مفاهیمی که کارآفرینی غربی از آن نشات گرفته توجه کرد؟ حتی برخی از تعاریف متناسب با شرایط ما مناسب نیست؟ آیا باید مثل بعضی فضاهای دینی، در را به روی اندیشه های غربی بست؟ یا باید با دید باز با ایشان روبرو شد؟

جلسه سوم

22 آذرماه 1390

احكام كسب و كار، آقاي وحدتكار

اسلامي كردن علوم و دانشگاهها - فصل دوم كتاب منزلت عقل در هندسه معرفت ديني نوشته ايت‌الله جوادي آملي، آقاي برادران

چارچوب پژوهشي جلسه، دكتر حجازي

جلسه چهارم

29 آذرماه 1390

احکام کسب وکار، آقاي وحدتكار

ماهیت اقتصاد هترودوکس، آقای برادران

جلسه پنجم

6 دی ماه 1390

احکام کسب وکار، آقاي وحدتكار

تشریح چارچوب جلسه، دکتر حجازی

جلسه ششم

13 دی ماه 1390

احکام کسب وکار، آقاي وحدتكار

مروری بر مطالب بیان شده طی جلسات قبل، آقای برادران

جلسه هفتم

20 دی ماه 1390

احکام کسب وکار، آقاي وحدتكار

جوانب فلسفی کارآفرینی، دکتر حجازی

جلسه هشتم

27 دی ماه 1390

احکام کسب و کار، آقاي وحدتكار

مبحث برکت و کارآفرینی، صادق برادران

جلسه نهم

4 بهمن ماه 1390

احکام کسب و کار، آقاي وحدتكار

نامه ای از یک اندیشمند مسلمان، میلاد صدرخانلو

مبحث برکت و کارآفرینی، صادق برادران و مهدی وحدتکار

جلسه دهم

11 بهمن ماه 1390

احکام کسب وکار، آقاي وحدتكار

چارچوب جلسه، دکتر حجازی

جلسه یازدهم

18 بهمن ماه 1390

احکام کسب وکار، آقاي وحدتكار

طرح بحث پیرامون شهود کارآفرینانه، آقای دکتر یدالهی

جلسه دوازدهم

25 بهمن ماه 1390

احکام کسب وکار، آقاي وحدتكار

خوشبینی، آقای صدرخانلو

جلسه سیزدهم

2 اسفندماه 1390

احکام کسب وکار، آقاي وحدتكار

هوش معیشتی، آقای مجتبی حسینی

جلسه چهاردهم

9 اسفندماه 1390

احکام کسب وکار، آقاي وحدتكار

مقدمه ای بر جایگاه دین در مباحث مرتبط، آقای رضا دشتی منش

جلسه پانزدهم

16 اسفندماه 1390

احکام کسب وکار، آقاي وحدتكار

شبکه های اجتماعی و جماعت، آقای حشمت الله بهارلویی

جلسه شانزدهم

23 اسفندماه 1390

احکام کسب وکار، آقاي وحدتكار

توسعه مدل نظری کلان جلسه، آقای دکتر حجازی

جلسه هفدهم

22 فروردین ماه 1391

احکام کسب وکار، آقاي وحدتكار

توسعه مدل نظری کلان جلسه، آقای دکتر حجازی

جلسه هجدهم

29 فروردین ماه 1391

احکام کسب وکار، آقاي وحدتكار

اخبار حوزه علوم انسانی و اندیشه های دینی، آقای برادران

رابطه نظر و عمل، دکتر فاتح راد

جلسه نوزدهم

5 اردیبهشت 1390

احکام کسب وکار، آقاي وحدتكار

هوش معیشتی، آقای مجتبی حسینی

جلسه بیستم

12 اردیبهشت 1390

احکام کسب وکار، آقاي وحدتكار

اخبار حوزه علوم انسانی و اندیشه های دینی، آقای برادران

رابطه نظر و عمل، دکتر فاتح راد

جلسه بیست و یکم

19 اردیبهشت 1390

احکام کسب وکار، آقاي وحدتكار

شاکله و رفتار کارآفرینانه، دکتر حجازی

جلسه بیست و دوم

26 اردیبهشت 1390

احکام کسب وکار، آقاي وحدتكار

اخبار حوزه علوم انسانی و اندیشه های دینی، آقای برادران

دانشگاه حکمت بنیان، دکتر فاتح راد

جلسه بیست و سوم

2 خرداد ماه 1391

احکام کسب وکار، آقاي وحدتكار

شاکله و رفتار کارآفرینانه، دکتر حجازی

جلسه بیست و چهارم

9 خرداد ماه 1391

احکام کسب وکار، آقاي وحدتكار

دانشگاه حکمت بنیان، دکتر فاتح راد :

جلسه هفتگی کارآفرینی و اندیشه دینی با حضور گروهی از اساتید و دانشجویان برگزار شد. با بحث پیرامون اهمیت رابطه علم و عمل به دانشگاه حکمت بنیان پرداخته اند.

امکان علم عمل در گذشته، حال و آینده

دکتر فاتح راد در این جلسه با تاکید بر اینکه یکی از برنامه پژوهشی دانشگاه تهران در سال آینده به دانشگاه حکمت بنیان به عنوان پرداخته است به موضوع نهاد دانشگاه حکمت بنیان پرداخت. ایشان با توسعه تعریف نهاد از ریچارد اسکات به عنوان سازمانی که تمام رفتارش با ارزشهای بنیادین سازگار است، نهاد را فرد، گروه یا سازمانی تعریف کردند که تمام رفتارش با ارزشهای بنیادین سازگار است. از نظر ایشان، نهاد هم شامل هنجارها و قوانین است و هم جلوه را در بر میگیرد و نباید از جلوه نهاد غافل شد. دانشگاه حکمت بنیان، نهادی است که قاعده و هنجار بنیادین آن حکمت است.

ایشان در ادامه بیان داشتند که علم مرسوم دچار توهم و پراکندگی است. این نقائص در فناوری و نوآوری نیز هست و در عین حال این سه نیز با هم وصل و هماهنگی ندارند. همچنین این سه در غرب گرفتار عجب است که ریشه در تسلط عمل دارد. این در حالیت که حکمت، جامعیت نظر و عمل با تاکید بر نظر است. آیت الله جوادی آملی در کتاب مفاتیح حیات جهان بینی، جهان داری و جهان آرایی نظر و عمل و رابطه آنها است. در دانشگاه نباید عمل بر نظر مسلط باشد.

از نظر ایشان، دانشگاه حکمت بنیان به تربیت انسانهای حکیم برای خلق و توسعه و نشر فرهنگ و علم و فناوری می پردازد. دکتر فاتح راد در تشریح دانشگاه حکمت بنیان به توضیح فرهنگ پرداختند. به اعتقاد ایشان، فرهنگ ماهیتی باطنی دارد که در تمدن و رفتار و مصنوعات جلوه می کند. فرهنگ نحوه تفکر و نحوه عمل است و در واقع، نظام افکار و اعمال افراد و اقوام است. طبق بیان علامه جعفری، حکمت حلقه ای است که فرهنگ را به عمل پیوند می زند. فرهنگ به دلیل ماهیت باطنی، به معنویت متصل است و برخلاف علم و فناوی مرسوم، روشنی است. معنویت نیز با فطرت عجین است که هم از معرفت و گرایش است و در حقیقت، فطرت در این عالم به فعلیت می رسد. بسیاری از دیدگاه دکتر فاتح راد در این بخش از اندیشه های آقای شاه آبادی به عنوان فیلسوف فطرت اختصاص داشت.

ایشان با تاکید بر اینکه، معنویت بعد و شخصیت باطنی است و آخرت باطن دنیا است و هم اکنون برقرار است. فرهنگ نیز آن معنویتی است که باطن را وصل می کند به این دنیا. دکتر فاتح راد با بیان اینکه غرب در عرض پیشرفته و ما به طول ضرب در عرض معتقدیم بیان داشتند که باید عرض توسعه یافته فعلی را به طول سوق دهیم. از نظر دکتر فاتح راد، فرهنگ علم و فناوری در معنایی، ظرفیت وجودی است که قوه (امکان) هضم (سوق) علم و فناوری به سمت طول است و در معنایی دیگر، عالی ترین سطوح علم و فناوری خلق و توسعه یابد.

دکتر فاتح راد در پاسخ به پرسش دکتر مبارکی مبنی بر اینکه چرا فرهنگ کارآفرینی به عمل تبدیل نمی شود؟ و اینکه عده ای این حلقه را با اشتیاق پر میکنند و گروهی دیگر با شیوه تحلیل و پردازش اطلاعات، این حکمت چه جنسی دارد؟ دکتر فاتح در پاسخ به بیان این پرداختند که علاوه بر حسهای پنجگانه و حس کلی، قوه حافظه قوه عاقله (مسئول سیاستگذاری کلی ماست) مخیله و واهمه (سیاستگذاری جزیئ). از نظر ایشان، روح در قلب و مشائر متجلی می شود. علما به عالم و قوه خیال تاکید دارند. از نظر من قوه خیال بزرگترین کارکرد آن این تناسب است که به جهان آرایی منجر می شود. دانشگاه حکمت بنیان، دانشگاهی است در حوزه ذوب می شود و نکته کلیدی در طول ضرب در عرض است.

در ادامه جلسه، دکتر کافی به بیان شیوه آموزشی پرداختند که توسط ایشان برای آموزش زبان بوسیله قرآن پرداختند. ایشان به جای متون آکسفورد، از متون دینی برای آموزش زبان استفاده کرده اند و بر اساس سبک و روش کتابهای آکسفوردی، محتوایی دینی ارائه کرده اند. سلسله کتاب آموزش زبان رحمت که در آن زبان بر اساس متون قرآن آموزش داده می شود. آکسفورد و کمبریج با کتب آموزشی خود قصد دارند تا فرهنگ خود را به کشورهای دیگر انتقال دهند و ما با این کار به مبارزه با این هجمه رفته ایم. باید کانونی از رحمت ایجاد شود و دانشگاهیان و متخصصین وارد کار شوند تا کار توسعه پیدا کند. این کانون رحمت مستقل از دولت و با استفاده از نیروهای مردمی برای این کار استفاده شود. ما هویت و مکتب داریم. لزوم تشکیل گروهی از متخصص علوم قرآنی، متخصصین کامپیوتر، متخصصین طراحی، متخصصین آموزش و متخصصین زبان باید بر این کار تلاش کنند.

دکتر فاتح این شیوه را مثال و مصداق خوبی از سوق دانست.

فردا و پس فردا نیز در کتابخانه ملی همایشی پیرامون الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت برگزار می شود.

دکتر کافی، شیوه آموزش زبان با متون قرآنی

جلسه بیست و پنجم

23 خردادماه 1391

احکام کسب وکار (عاریه)، آقای وحدتکار

شاکله کارآفرینی، دکتر حجازی

جلسه بیست و ششم

31 خردادماه 1391

احکام کسب وکار (عاریه)، آقای وحدتکار

شاکله کارآفرینی، دکتر حجازی

جلسه بیست و هفتم

6 تیرماه 1391

احکام کسب وکار (عاریه)، آقای وحدتکار

شاکله کارآفرینی ( قلب و روح از منظر آیات و روایات ) ، دکتر حجازی :

در ابتدای جلسه، احکام عاریه بیان گردید و سپس، دکتر حجازی در چندمین جلسه از مباحث بررسی شاکله کارآفرینی ضمن مروری بر مباحث قبلی، بیانات خود را ادامه دادند:

بحث بر سر رفتار کارآفرینانه است که انسان در آن نقش محوری دارد. با توجه به آیه ای از قرآن، رفتار آدمی از شاکله او نشات میگیرد. ایشان با مرور مباحث بیان شده پیرامون قلب و روح از منظر آیات و روایات، به تشریح مدل خود پرداختند.

جلسه بیست و هشتم

13 تیرماه 1391

ارائه ی از آقای محسن احمدی، مفاتیح الحیات

ارائه صادق برادران، طبع و کارآفرینی

جلسه بیست و نهم

20 تیرماه 1391

احکام کسب وکار، آقاي وحدتكار

توکل و تحمل ابهام کارآفرینان مسلمان، آقای محمد فرمد :

در ابتدای جلسات مطابق معمول احکام کسب وکار توسط آقای وحدتکار، از دانشجویان دکترای کارآفرینی مورد مطالعه قرار گرفت. پس از آن، قسمت جدید جلسات که به مطالعه کتاب «مفاتیح الحیات» اختصاص دارد توسط آقای محسن احمدی، دانشجوی ورودی 89 دانشکده صورت پذیرفت.

همچنین در این جلسات به عنوان موضوع ویژه و در چارچوب باورها و فرهنگ ها و تاثیر آن در رفتار و عملکرد کارافرینان، موضوع توکل و کارافرینی طرح و بررسی گردید. در این خصوص از آقای فرمد ورودی 88 جهت ارائه و طرح موضوع دعوت به عمل آمده بود. عنوان پایان نامه ایشان عبارت است از «توکل و نقش آن در تحمل ابهام کارافرینان مسلمان» که تحت راهنمایی جناب آقای دکتر حجازی در حال انجام است. ایشان نخست به ارائه تعاریف لغوی و اصطلاحی سازه توکل برگرفته از قران، روایات و نظرات اندیشمندان دینی پرداختند. سپس با اشاره به تعریف تحمل ابهام به عنوان یکی از ویژگی های شخصیتی لازم در کارافرینان، به نقش سازنده باور توکل در این خصوص و کیفیت این اثر گذاری به عنوان دغدغه تحقیق خویش اشاره کردند. در ادامه سه رویکرد صوفیانه، سازه شناختی و اعتدال گرا در ارتباط با توکل مطرح شد و در نهایت سازه توکل مبتنی بر سه بعد علم (اسناد)، عمل (اقدام) و حال (حس قلبی) تشریح گردید.

در عین حال در خصوص این پرسش که حوضه اثر توکل تنها در نتیجه و روحیه شخص متوکل است و یا این که در سلسله اسباب مادی نیز دخالت دارد میان حضار بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در این جلسات، اساتیدی همچون دکتر علیمیری، دکتر مبارکی، دکتر حجازی و جناب آقای حسین خانی از امور دانشجویی و جناب آقای اکبری از دفتر یونسکو و دیگر دانشجویان علاقه مند حضور داشتند.

جلسه سیم

27 تیرماه 1391

احکام کسب وکار، آقاي وحدتكار

توکل و تحمل ابهام کارآفرینان مسلمان، آقای محمد فرمد

جلسه سی و یکم

4 مهرماه 1391

 

جلسه سی و دوم

11 مهرماه 1391

ضرورت وجود حلقه های علمی – دکتر کلانتری :

جلسه سی و دوم حلقه علمی باقرالعلوم (ع) به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید در 11 مهرماه برگزار شد. در این جلسه که با حضور جمع زیادی از دانشجویان و اساتید دانشکده برگزار شد، آقای دکتر کلانتری، رییس نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران به عنوان مهمان ویژه حضور داشتند و به طرح بحث پرداختند.

در ابتدای جلسه، مطابق برنامه معمول، احکام کسب وکار مورد مطالعه قرار گرفت و پس از آن، حدیث خوانی از کتاب «مفاتیح الحیات» انجام شد. در ادامه، مروری بر روند شکل گیری حلقه علمی باقرالعلوم (ع) برای حضار تشریح گردید. آقای مهدی وحدتکار، از دانشجویان دکترای کارآفرینی در بیان علت تشکیل این حلقه گفت: «جمعی از اساتید و دانشجویان از سال گذشته به ضرورت وجود نگاه دینی به مباحث حوزه کسب و کار و کارآفرینی پی بردند. با تبادل نظر و مشاوره ای که با مسوولین، اساتید و دانشجویان صورت گرفت نهایتا جلسه ای با موضوع کسب و کار از منظر اندیشه دینی شکل گرفت. مسوولین دانشکده پس از درک لزوم تشکیل این جلسه، هماهنگی های لازم اعم از تخصیص مکان مناسب و پذیرایی هفتگی را صورت دادند و این جلسه که از آذرماه گذشته آغاز گردید توانست موضوعات متفاوتی را در طول یک سال و طی سی و دو جلسه پوشش دهد».

پس از آن، حجه السلام و المسلمین دکتر کلانتری، رییس نهاد رهبری دانشگاه تهران که به عنوان سخنران اصلی در این جلسه شرکت داشتند به بیان مباحث خود پرداختند. ایشان با تاکید بر لزوم وجود چنین حلقه هایی در دانشکده ها و مجامع علمی گفتند: «هیچ حرکتی بدون معرفت و دانش لازم، ره به مقصد نخواهد برد. کشور ما در روند ایجاد جامعه دینی، به فعالیتهای علمی با تمرکز بر اندیشه های اسلام نیاز دارد و این بدون وجود این چنین حلقه هایی ممکن نیست». دکتر کلانتری ضمن تقدیر از شکل گیری این حلقه، بر نقش جوانان امروز در تغییر تاریخ تاکید کردند و ادامه دادند: «دنیای امروز در پیچ تاریخی مهمی قرار دارد. نظم جدیدی در حال شکل گیری است و ما می توانیم نقش مهمی در این روند تغییرات جهانی بازی کنیم». ایشان در ادامه به باریک بینی در مواجهه با دنیای غرب پرداختند و نمونه مهم آن را، پخش فیلم موهن و کاریکاتورهای اهانت آمیز دانستند. از نظر دکتر کلانتری، مسببان اصلی این چنین فعالیتهایی، با اندیشه ای عمیق و دقیق اقدام به عمل می کنند و توضیح دادند: «گروهی است که به مبارزه با دین پرداخته است. گروهی که از طرفی از تهیه و پخش این فیلم حمایت می کند و از طرف دیگر، از گروههای تندرویی مثل القاعده حمایت می کند تا حرکاتی افراطی انجام داده و وجهه اسلام را تخریب کنند». طبق دیدگاه دکتر کلانتری، نه می توان در مقابل این فعالیتها بی تفاوت بود و نه می توان بودن دقت و تامل عمل کرد. بلکه می بایست با اندیشه و فعالیت های لازم، پاسخ مناسب این تهاجمات را داد. حجه الاسلام و المسلمین کلانتری در نهایت برای اعضای حلقه باقرالعلوم آرزوی موفقیت کرده و در پاسخ به درخواست حضور مستمر در جلسات، اظهار امیدواری کردند که بتوانند در برخی جلسات شرکت نمایند. گفتنی است در این جلسه، اساتید دانشکده همچون دکتر رضوی، دکتر حجازی، دکتر مبارکی، دکتر یداللهی و دکتر کاظمی حضور داشتند.

جلسات حلقه علمی باقرالعلوم، سه شنبه ها از ساعت 7 الی 8 صبح در اتاق شورا و با همکاری گروه سیاست گذاری حلقه، امور دانشجویی دانشکده کارآفرینی و جمعی از اساتید و دانشجویان برگزار می شود و حضور تمامی افراد علاقه مند در آن آزاد است.

جلسه سی و سوم

18 مهرماه 1391

 

جلسه سی و چهارم

25 مهرماه 1391

مروری بر مکاتب روانشناسی 1 – دکتر کرمی نیا

جلسه سی و پنجم

2 آبان ماه 1391

مروری بر مکاتب روانشناسی 2 – دکتر کرمی نیا

جلسه سی و ششم

9 آبانماه 1391

مدیریت عاشورایی -

جلسه سی و هفتم

16 آبانماه 1391

رفتار کارآفرینانه بر مبنای شاکله – دکتر حجازی

 

5 دیماه 1391

در این جلسه پس از بیان احکام ربا و مباحث مرتبط، بحث ویژه به مروری بر آموزش در مکاتب فکری به ارائه دکتر کاظمی اختصاص داشت. ایشان پنج مکتب فکری مختلف و جایگاه آموزش را در این مکاتب مرور کرده و در انتها اظهار امیدواری کردند که امکان مقایسه این مکاتب با رویکرد اسلام به آموزش فراهم گردد. مکاتب ارائه شده و نکات کلیدی آنها عبارتند از:

ایده آلیسم (که در اندیشه های افلاطون ریشه دارد):

بیشتر بر ذهن تاکید دارد و ارزشها و فضیلتها را یکسان و جدای افراد می داند.

ریالیسم :

بر جسم و ذهن تاکید دارد و معتقد است که جریان آموزش باید توسط اصول علمی هدایت شود. برخلاف دیدگاه قبلی بر آموزش عملی تاکید دارد.

پراگماتیسم :

شعار این مکتب در آموزش را می توان، کار نیکو کردن از پر کردن دانست. بر عمل منتهی به تجربه تاکید دارد و معتقد است فرد از طریق تجربه با حقیقت آشنا می شود. واقعیتها بسته به فرد و موقعیت، متغیرند. ارزشها نسبی هستند و ناشی از تجربه متفاوت افراد هستند. در این مکتب، تاکید بر حل مساله توسط خود فرد هستند.

همچنین در این دیدگاه، آموزش باعث بهبود عملکرد اجتماعی و کارایی افراد می شود. بر آموزش از کودکی تمرکز می کند و مهد کودک در این مکتب فکری شکل گرفته است.

طبیعت گرایی (Naturalism) (روسو):

زندگی توسط قوانین طبیعت اداره می شود. در این مکتب در کنار تعقل و تفکر بر احساسات و عواطف تاکید می شود. وجدان را راهنمای بهتری از تعقل می داند. فرد ذاتا خوب است و اجتماع و سیستم آموزشی آن بد است و آزادی در طبیعت، ایده آل است.

آموزش باید از ساده به مشکل باشد.

در این دیدگاه بر آموزش عملی از طریق آزمایش و تکرار تاکید دارد (سعی و خطا). و معتقد است باید فعالیتهای خودجوش تشویق شود. این دیدگاه، آزمونها را نقد می کند چون این آزمونها عملکرد را می سنجند نه یادگیری را (بیرون کوه یخ را می بینند نه زیر آب).

اگزیستانسیالیستها :

وجود انسان را متفاوت از دیگر وجود ها می دانند. وجود (انسان) را مقدم بر ماهیت او می دانند. آموزش آگاهی از خود را افزایش می دهد، باعث خودشناسی می شود و باعث فراهم آوری فرصت برای انتخاب آزاد می شود.

معلم باید موضوعات مختلف ارائه کند تا افراد انتخاب کنند. بر تفاوتهای فردی و پویایی برنامه های درسی تاکید دارد. الگوی نقش را قبول ندارند و دستورات کلی را نمی پذیرند. نفس شرکت در آزمون مهم است نه نتیجه آن.

 

26 دیماه 1391

جلسه این هفته با بیان تعدادی از احکام کسب و کار که به موضوع بانکداری اختصاص داشت آغاز گردید. پس از آن، در بخش اخبار علم و فناوری، وبسایتی معرفی گردید که دوره هایی در موضوعات مختلف و توسط دانشگاههای مختلف به صورت مجازی ارائه می دهد:

www.Coursera.org

در بخش بعد، مروری بر نظریات عقب ماندگی ایران از کتاب چرا ایران عقب ماند و غرب پیشرفت، ارائه شد که اهم آن عبارتند از:

1) عوامل خارجی

v ورود اعراب در صدر اسلام و تخریب ارکان فرهنگی و علمی

  • به عنوان مثال

v حمله مغول و تخریب زیرساختهای تولید

v استعمار و امپریالیسم

  • عوامل فرهنگی همچون مصرف گرایی و مصرف زدگی

2) عوامل فکری و ارزشهای انسانی

v نظریه نخبه کشی آقای علی رضاقلی

  • با تحلیل زندگی امیرکبیر، قائم مقام و مصدق به این نتیجه رسیده است که جامعه ایران حالتی دارد که نخبگانش را از بین می برد. یکی از دلایل این امر نازایی فرهنگی است و اکثر کارها به صورت فردی رخ می دهد.

v افول علم (به عنوان مثال کتاب ما چگونه ما شدیم آقای صادق زیباکلام)

v شخصیت ایرانیان

3) عوامل نهادی موثر بر جوانب اقتصادی

4) مناسبات اقتصادی و تولیدی

v عدم شکل گیری فئودالیسم (قدرت طبقه متوسط در حکومت) و پس از آن سرمایه داری

v زندگی عشیره ای

v شیوه تولید آسیایی تحت تاثیر استبداد شرقی

  • این نوع تولید، مازاد زیادی ندارد و عموما برای خود، مصرف می کنند.
 

سوم بهمن 1391

جلسه این هفته با بیان تعدادی از احکام کسب و کار که به موضوع بانکداری اختصاص داشت آغاز گردید.

در بخش بعد، مروری بر کتاب اقتصاد سیاسی ایران ارائه گردید.