همایش معنویت در کسب وکار

پرینت
نوشته شده توسط مدیر وب سایت بازدید: 1389

شرکت این همایش برای دانشجویان دانشکده کارآفرینی رایگان می باشد. برای اطلاعات بیشتر به سایت همایش به آدرس spinbiz.ir مراجعه فرمایید.